ความงดงามของชีวิต

ความงดงามของชีวิต

รายละเอียดรางวัลชมนาด รองชนะเลิศอันดับ 2สารคดีที่บอกเล่าอาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับชุมชน เผยแง่มุมที่หลายคนยังไม่เคยทราบ หรือเข้าใจผิดมาตลอด ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานขอพยาบาลซึ่งมีหลากหลายไม่ได้มีแค่ฉี...

ความงดงามของชีวิต

ความงดงามของชีวิต

รายละเอียดรางวัลชมนาด รองชนะเลิศอันดับ 2สารคดีที่บอกเล่าอาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลระดับชุมชน เผยแง่มุมที่หลายคนยังไม่เคยทราบ หรือเข้าใจผิดมาตลอด ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานขอพยาบาลซึ่งมีหลากหลายไม่ได้มีแค่ฉี...

ประเภทหนังสือ

สุวรรณา แก้วศรี หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

สุวรรณา แก้วศรี