You Sadly Smile in The Profile Picture

You Sadly Smile in The Profile Picture

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

    รวม 25 เรื่องสั้นเสียดสีสังคมจาก "ธนชาติ ศิริภัทราชัย" ที่จะทำให้ผู้อ่านทั้งหัวเราะร่าและน้ำตารินในเวลาเดียวกัน ไปกับเรื่องเหล่าของตัวละครที่ตอบสนองกลุ่มคนอ่านทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็กวัยรุ่นที่ต้องตัดใจจากแฟนสาวผู้ไปส...

ประเภทหนังสือ

ธนชาติ ศิริภัทราชัย หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ธนชาติ ศิริภัทราชัย