TRIS Academy Club Magazine : Issue 6 มีนาคม 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 6 มีนาคม 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน นำเสนอความรู้ด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และการเงินเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้บริหารในองค์กร ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ...

TRIS Academy Club Magazine : Issue 8 พฤษภาคม 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 8 พฤษภาคม 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้บริหารในองค์กร ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การจัดการ การเงิน และบุคคล นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังมีการนำเสนอคอร์สอบรมที่หลากหลาย สำหรบอ...

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE : Issue 23 : สิงหาคม 2562

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE : Issue 23 : สิงหาคม 2562

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน นำเสนอความรู้ด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และการเงินข้อมูลเพิ่มเติมสำนักพิมพ์ : tris academyบาร์โค้ด : 9000058162จำนวนหน้า : 32หมวดหมู่ : บริหาร ธุรกิจ  สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ17%เพา...

TRIS Academy Club Magazine : Issue 14 พฤศจิกายน 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 14 พฤศจิกายน 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้บริหารในองค์กร ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การจัดการ การเงิน และบุคคล นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังมีการนำเสนอคอร์สอบรมที่หลากหลาย สำหรบอ...

TRIS Academy Club Magazine : Issue 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน นำเสนอความรู้ด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และการเงินเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้บริหารในองค์กร ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ...

TRIS Academy Club Magazine : Issue 12 กันยายน 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 12 กันยายน 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานและผู้บริหารในองค์กร ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหาร การจัดการ การเงิน และบุคคล นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังมีการนำเสนอคอร์สอบรมที่หลากหลาย สำหรบอ...

TRIS Academy Club Magazine : Issue 7 เมษายน 2561 (ฟรี)

TRIS Academy Club Magazine : Issue 7 เมษายน 2561 (ฟรี)

รายละเอียดเป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน นำเสนอความรู้ด้านธุรกิจ การบริหาร การจัดการ และการเงินข้อมูลเพิ่มเติมสำนักพิมพ์ : tris academyบาร์โค้ด : 9000050067จำนวนหน้า : 32หมวดหมู่ : บริหาร ธุรกิจ  สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ20%พิช...

ประเภทหนังสือ

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT