ดาราจันทร์

ดาราจันทร์

ดาราจันทร์ดาราจันทร์ จาก ‘นิทานพื้นบ้าน’ สู่ ‘วรรณกรรมฝาโลง’ เมื่อคำว่า‘จบบริบูรณ์’ ในหน้าสุดท้าย ไม่ได้คลี่คลายปมแค้นของใครบางคน! นิทานเรื่องที่ 3 จาก ‘นางสิบสอง’ สู่ ‘ดาราจันทร์’ โดย นายหมอก. . . ระหว่างพักฟื้นร่างกา...

ประเภทหนังสือ

วัชรินทร์ ยงศิริ หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

วัชรินทร์ ยงศิริ