สมภารเซ้งโบสถ์ เณรโกรธมาม่าหมด

สมภารเซ้งโบสถ์ เณรโกรธมาม่าหมด

สมภารเซ้งโบสถ์ เณรโกรธมาม่าหมดบอกเล่าเรื่องราวของคนที่ได้รับสมญานามว่า “แม้ว” ที่ต้นตระกูลมาจากแผ่นดินใหญ่ จนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีติดอันดับโลก ก้าวผ่านจนเป็นตระกูลนักการเมือง คุมอำนาจการบริหารประเทศ ในฐานะ“นายกรัฐมนตรี...

ประเภทหนังสือ

ยอดมาลา หนังสือทั้งหมดดาวน์โหลดฟรี

ยอดมาลา