นายทองมหาดเล็ก

นายทองมหาดเล็ก

รายละเอียดชีวประวัติของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ฉายภาพชีวิตเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก เข้ารับราชการจนหนุนนำให้เป็นนักปกครอง แห่งกระทรวงมหาดไทย ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ข้อม...

ประเภทหนังสือ

นายทองมหาดเล็ก หนังสือดาวน์โหลดหนังสือฟรี

นายทองมหาดเล็ก