พันธนาคินทร์

พันธนาคินทร์

รายละเอียดแม้นผ่านกี่ภพชาติ หัวใจรักของเธอยังมั่นคงต่อเขาเสมอ. . . จากภพก่อนอันไกลโพ้น นาถภุชงค์ นาคหนุ่มจอมทะนง ได้ช่วยชีวิต นีรนาคินี ไว้จากการถูกครุฑจับกิน ก่อเกิดรักและภักดีในหัวใจหญิงสาว จวบจนภพปัจจุบัน เธอยังเฝ้า...

ประเภทหนังสือ

พันธนาคินทร์ หนังสือดาวน์โหลดหนังสือฟรี

พันธนาคินทร์